تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس

آوریل 30, 2018 Off By admin

تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس :

ه باشند‌، اغلب بدلیل ناتوانی در هماهنگ کردن مکیدن و بلعیدن نمی توانند از سینه مادر یا بطری برای تغذیه استفاده نمایند. لذا تا زمانی که شیرخوار به طور موثر مکیدن را یاد بگیرد تغذیه آنها از طریق گاواژ انجام می شود. مطالعات تاثیر وضعیت بدن را در طی تغذیه و پس از آن روی تخلیه معده و میزان حجم باقیمانده نشان داده است مکانیزمی که باعث وابستگی تخلیه معده به وضعیت بدن می شود هنوز مشخص نمی ‌باشد.مواد و روش‌ ها: مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی طرح متقاطع (Cross over Clinical Trial) می باشد که در طی سال 1387 در مرکز آموزشی درمانی الزهرا شهر تبریز صورت گرفته است‌. در این مطالعه 100 نفر از نوزادانی که معیارهای ورود به مطالعه را داشتند بعد از کسب رضایت از والدین به روش تصادفی به دو گروه تقسیم شدند‌. ‌نوزادی که در گروه اول قرار داشت توسط پرستار اجرایی در اولین گاواژ در وضعیت خوابیده به پهلوی راست(Right Lateral Position) و در گاواژ بعدی در وضعیت خوابیده به شكم (Prone Position) قرار گرفت و یک و دو ساعت بعد از تغذیه حجم باقیمانده معده اندازه گیری و با وضعیت قبلی مقایسه شد. و بالعکس نوزادی که در گروه دوم قرار داشت ابتدا در اولین گاواژ در وضعیت خوابیده به شكم و در گاواژ بعدی در وضعیت خوابیده به پهلوی راست قرار گرفته و یک و دو ساعت بعد از هر تغذیه حجم باقیمانده معده اندازه گیری و میزان حجم باقیمانده در هر دو وضعیت با هم مقایسه شد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که در وضعیت های خوابیده به شکم و خوابیده به پهلوی راست حجم باقیمانده گاواژ یک و دو ساعت بعد از گاواژ کاهش یافته است که از نظر آماری نیز معنی دار بود (P<0.001). همچنین نتایج نشان داد که اثر این دو وضعیت بر حجم باقیمانده معده یکسان بوده و در طول مطالعه میانگین حجم باقیمانده در دو وضعیت فوق از نظر آماری معنی دار نمی ‌باشد (P=0.2).نتیجه گیری: به طور کلی از آنجائیکه در هر دو وضعیت حجم باقیمانده معده نوزاد نارس کمتر از 30 درصد بوده و بر اساس این مطالعه همه نوزادان این دو وضعیت را به خوبی تحمل کرده و عوارضی همانند استفراغ، آنتروکولیت نکروزان و …. مشاهده نگردید. لذا از هر دو وضعیت بعد از تغذیه نوزاد نارس ‌بدلیل یکسان بودن تاثیر می ‌توان استفاده کرد.

كلید واژه: وضعیت بدن، حجم باقیمانده معدی، نوزاد نارس

برای مشاهده توضیحات کامل تر اینجا کلیک کنید
با سلام،محصول دانلودی تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس آماده ارائه به پژوهندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس و بررسی کامل هدایت میشوید
تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس

دانلود این فایل