نویسنده: admin

دیرینه شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری

دیرینه شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد دیرینه شناسی علوم انسانی در گفتار پسااستعماری کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم…

By admin آوریل 5, 2018 Off

کاربرد تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص تغییرات کاربری اراضی و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی

کاربرد تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص تغییرات کاربری اراضی و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد کاربرد تصاویر ماهواره ای با هدف تشخیص تغییرات کاربری اراضی و ارزیابی تاثیرات محیط زیستی کاملا فرمت بندی و…

By admin آوریل 5, 2018 Off

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ‌ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)

بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ‌ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران) دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ‌ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران،…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تعیین ویژگی های خاک موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع منطقه کوه نمک استان قم

تعیین ویژگی های خاک موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع منطقه کوه نمک استان قم دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین ویژگی های خاک موثر بر پراکنش پوشش گیاهی مراتع منطقه کوه نمک استان قم کاملا فرمت بندی و…

By admin آوریل 5, 2018 Off

اولویت بندی سرمایه گذاری با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی

اولویت بندی سرمایه گذاری با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اولویت بندی سرمایه گذاری با استفاده از روش تصمیم گیری گروهی TOPSIS سلسله مراتبی در محیط فازی…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تعهد درون قاعده ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین

تعهد درون قاعده ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعهد درون قاعده ای خواجه نصیر در عکس نقیض و معضل نقض طرفین کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تعیین ژنوتیپ گروه های خونی با روش مولکولی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه بزرگسالان تهران

تعیین ژنوتیپ گروه های خونی با روش مولکولی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده به درمانگاه بزرگسالان تهران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین ژنوتیپ گروه های خونی با روش مولکولی در بیماران مبتلا به تالاسمی مراجعه کننده…

By admin آوریل 5, 2018 Off

بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر قصه عشق دانشجویان

بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر قصه عشق دانشجویان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر بخشی آموزش پیش از ازدواج بر قصه عشق دانشجویان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی…

By admin آوریل 5, 2018 Off

بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن ‌های خوراکی سویا و آفتابگردان

بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن ‌های خوراکی سویا و آفتابگردان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثر ضداکسیدانی پوست و میوه بلوط (Quercus persica Jaub. & Spach) بر روغن ‌های…

By admin آوریل 5, 2018 Off