نویسنده: admin

بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی

بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ساختار عاملی سوالات سندرمی سیاهه رفتاری کودک (CBCL) با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی کاملا فرمت بندی و…

By admin می 19, 2018 Off

غلظت کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان

غلظت کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد غلظت کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و جیوه در سه گونه از ماهیان مصرفی شهر اصفهان کاملا فرمت بندی و…

By admin می 19, 2018 Off

تاثیر اخلاق کسب و کار بر مسوولیت اجتماعی بنگاه

تاثیر اخلاق کسب و کار بر مسوولیت اجتماعی بنگاه دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر اخلاق کسب و کار بر مسوولیت اجتماعی بنگاه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه :…

By admin می 19, 2018 Off

بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومیسس ها و قارچ های جدا شده از خاک های جنگل آمل و مناطق بیابانی کهریزک و حسن آباد خالصه

بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومیسس ها و قارچ های جدا شده از خاک های جنگل آمل و مناطق بیابانی کهریزک و حسن آباد خالصه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی خواص ضد میکروبی استرپتومیسس ها و قارچ های جدا…

By admin می 19, 2018 Off

اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن بر نظامی شدن آن

اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن بر نظامی شدن آن دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و آثار آن بر نظامی شدن آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده…

By admin می 19, 2018 Off

نقش آموزش مدیران و شبکه‌ تصمیم‌ گیری در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان ‌‌های شهر اصفهان

نقش آموزش مدیران و شبکه‌ تصمیم‌ گیری در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در بیمارستان ‌‌های شهر اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش آموزش مدیران و شبکه‌ تصمیم‌ گیری در ارزیابی نظام جدید ارزشیابی کارکنان دولت در…

By admin می 19, 2018 Off

تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن

تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تخمین تابع تقاضای سفر شهر بندر ترکمن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم…

By admin می 19, 2018 Off

مساله اندازه گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم

مساله اندازه گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مساله اندازه گیری در مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت…

By admin می 19, 2018 Off

بررسی ژنتیکی پلی مورفیسم MTHFR A1298C به عنوان عامل ایجاد بیماری های قلبی – عروقی در جمعیت ایران

بررسی ژنتیکی پلی مورفیسم MTHFR A1298C به عنوان عامل ایجاد بیماری های قلبی – عروقی در جمعیت ایران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی ژنتیکی پلی مورفیسم MTHFR A1298C به عنوان عامل ایجاد بیماری های قلبی – عروقی در…

By admin می 19, 2018 Off

مقایسه نتایج اصلاح آستیگماتیسم متوسط – بالا درکراتکتومی فتورفرکتیو به دو روش با هدایت جبهه موج و سیلندر متقاطع

مقایسه نتایج اصلاح آستیگماتیسم متوسط – بالا درکراتکتومی فتورفرکتیو به دو روش با هدایت جبهه موج و سیلندر متقاطع دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه نتایج اصلاح آستیگماتیسم متوسط – بالا درکراتکتومی فتورفرکتیو به دو روش با هدایت جبهه…

By admin می 19, 2018 Off