نویسنده: admin

بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان

بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم…

By admin می 19, 2018 Off

بررسی مدل های توزیع فراوانی تنوع گونه ای و ارتباط عوامل محیطی با شاخص تنوع گونه ای هیل

بررسی مدل های توزیع فراوانی تنوع گونه ای و ارتباط عوامل محیطی با شاخص تنوع گونه ای هیل دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی مدل های توزیع فراوانی تنوع گونه ای و ارتباط عوامل محیطی با شاخص تنوع گونه…

By admin می 19, 2018 Off

بررسی شیوع سرمی مثبت کلامیدیا پنومونیه در بیماران با سکته حاد قلبی

بررسی شیوع سرمی مثبت کلامیدیا پنومونیه در بیماران با سکته حاد قلبی دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شیوع سرمی مثبت کلامیدیا پنومونیه در بیماران با سکته حاد قلبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و…

By admin می 19, 2018 Off

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس

بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل موثر بر پذیرش تکنولوژی تسطیح لیزری توسط کشاورزان استان فارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و…

By admin می 19, 2018 Off

تعیین درصد قوه نامیه بذر پده (.Populus euphratica Oliv) با مبداهای مختلف و مقایسه تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه ‌ای و درون شیشه ‌ای

تعیین درصد قوه نامیه بذر پده (.Populus euphratica Oliv) با مبداهای مختلف و مقایسه تولید نهال آنها از طریق کشت گلخانه ‌ای و درون شیشه ‌ای دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین درصد قوه نامیه بذر پده (.Populus euphratica…

By admin می 19, 2018 Off

نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی

نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش دولت در توسعه عدالت اجتماعی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي…

By admin می 19, 2018 Off

تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار

تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز مطالعه موردی شهرستان سبزوار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی…

By admin می 19, 2018 Off

مقایسه‌ تغذیه‌ خوراکی زودرس و روش متداول در جراحی‌ های دستگاه گوارش فوقانی

مقایسه‌ تغذیه‌ خوراکی زودرس و روش متداول در جراحی‌ های دستگاه گوارش فوقانی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه‌ تغذیه‌ خوراکی زودرس و روش متداول در جراحی‌ های دستگاه گوارش فوقانی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد…

By admin می 19, 2018 Off

مقایسه کمیت و کیفیت اسانس حاصل از گلبرگ و سایر اجزای گل (نهنج، کاسبرگ، مادگی و پرچم) در دو ژنوتیپ از گل محمدی Rosa damascena

مقایسه کمیت و کیفیت اسانس حاصل از گلبرگ و سایر اجزای گل (نهنج، کاسبرگ، مادگی و پرچم) در دو ژنوتیپ از گل محمدی Rosa damascena دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقایسه کمیت و کیفیت اسانس حاصل از گلبرگ و…

By admin می 19, 2018 Off

تاریخ بیهقی و پژوهش های ادبی

تاریخ بیهقی و پژوهش های ادبی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاریخ بیهقی و پژوهش های ادبی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي…

By admin می 19, 2018 Off