ماه: آوریل 2018

تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس

تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر وضعیت بدن بر حجم باقیمانده گاواژ نوزادان نارس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه :…

By admin آوریل 30, 2018 Off

تاثیر کاربرد نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کلزا (.Brassica napus L) در شرایط شور

تاثیر کاربرد نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر میزان فتوسنتز، تنفس و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کلزا (.Brassica napus L) در شرایط شور دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر کاربرد نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم بر…

By admin آوریل 30, 2018 Off

اندازه گیری میزان آفلاتوکسین متصل به آلبومین در نمونه سرم با استفاده از روش بهینه شده کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکارگر فلورسانس

اندازه گیری میزان آفلاتوکسین متصل به آلبومین در نمونه سرم با استفاده از روش بهینه شده کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا و آشکارگر فلورسانس دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اندازه گیری میزان آفلاتوکسین متصل به آلبومین در نمونه سرم…

By admin آوریل 30, 2018 Off

نقش فعالیت های اقتصادی خاص بر ساختارهای اجتماعی – فرهنگی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کمباین دار استان فارس)

نقش فعالیت های اقتصادی خاص بر ساختارهای اجتماعی – فرهنگی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای کمباین دار استان فارس) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد نقش فعالیت های اقتصادی خاص بر ساختارهای اجتماعی – فرهنگی نواحی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای…

By admin آوریل 30, 2018 Off

جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم

جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد جداسازی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلا تیفی موریوم کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.…

By admin آوریل 30, 2018 Off

بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر بر فرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه)

بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر بر فرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی عوامل فرهنگی ـ اجتماعی موثر بر فرهنگ کارآفرینی (مطالعه موردی زنان کارآفرین تهران و حومه) کاملا فرمت…

By admin آوریل 30, 2018 Off

رویای اسطوره ها در شاهنامه

رویای اسطوره ها در شاهنامه دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رویای اسطوره ها در شاهنامه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون…

By admin آوریل 30, 2018 Off

تخمین تابع تقاضای بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان در ایران

تخمین تابع تقاضای بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان در ایران دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تخمین تابع تقاضای بیمه مسوولیت حرفه ای پزشکان در ایران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.…

By admin آوریل 30, 2018 Off

حافظ – نامه (ردیابی برخی از ترکیب ها و مضمون های شعر حافظ در نامه های دیوانی و اخوانی)

حافظ – نامه (ردیابی برخی از ترکیب ها و مضمون های شعر حافظ در نامه های دیوانی و اخوانی) دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حافظ – نامه (ردیابی برخی از ترکیب ها و مضمون های شعر حافظ در نامه…

By admin آوریل 30, 2018 Off

تاثیر کاربرد دوره های مکرر کوتاه زمان سرخارگل با سطوح مختلف بر ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی

تاثیر کاربرد دوره های مکرر کوتاه زمان سرخارگل با سطوح مختلف بر ایمنی و عملکرد جوجه های گوشتی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر کاربرد دوره های مکرر کوتاه زمان سرخارگل با سطوح مختلف بر ایمنی و عملکرد جوجه…

By admin آوریل 30, 2018 Off