ماه: آوریل 2018

ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی) با کیفیت زندگی زنان

ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی) با کیفیت زندگی زنان دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارتباط فعالیت های جسمی منظم (پیاده روی) با کیفیت زندگی زنان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی…

By admin آوریل 30, 2018 Off

ارزیابی اثرات آملودیپین و دیلتیازم در تعدیل دوز سیکلوسپورین با توجه به غلظت صبحگاهی و ساعت دوم در بیماران پیوند کلیه مرکز آموزشی – درمانی افضلی پور کرمان در سال 1387

ارزیابی اثرات آملودیپین و دیلتیازم در تعدیل دوز سیکلوسپورین با توجه به غلظت صبحگاهی و ساعت دوم در بیماران پیوند کلیه مرکز آموزشی – درمانی افضلی پور کرمان در سال 1387 دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی اثرات آملودیپین…

By admin آوریل 30, 2018 Off

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: شرکت پلی نار)

شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: شرکت پلی نار) دارای 23 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون (مورد مطالعه: شرکت پلی نار) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و…

By admin آوریل 30, 2018 Off

مطالعه گسلهای پنهان استان قم با استفاده از تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی

مطالعه گسلهای پنهان استان قم با استفاده از تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه گسلهای پنهان استان قم با استفاده از تفسیر داده های ژئوفیزیک هوایی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد…

By admin آوریل 30, 2018 Off

بررسی همبستگی میزان دریافت مواد غذایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران سال 90-1389

بررسی همبستگی میزان دریافت مواد غذایی و اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر سال سوم دبیرستان منطقه 3 آموزش و پرورش شهر تهران سال 90-1389 دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی همبستگی میزان دریافت مواد غذایی و اضطراب امتحان…

By admin آوریل 30, 2018 Off

تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387

تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387 دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل عوامل موثر بر تقاضای سیگار در ایران در دوره 1363-1387 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی…

By admin آوریل 30, 2018 Off

تحلیل صفات الاهی از دیدگاه صدرا و توماس آکویناس

تحلیل صفات الاهی از دیدگاه صدرا و توماس آکویناس دارای 22 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل صفات الاهی از دیدگاه صدرا و توماس آکویناس کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه :…

By admin آوریل 30, 2018 Off

رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی

رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رویکردهای غالب در تحلیل گفتمان انتقادی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي…

By admin آوریل 30, 2018 Off

بررسی شیوع مصرف مواد محرک، الکل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان 15-35 ساله شهر تهران

بررسی شیوع مصرف مواد محرک، الکل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان 15-35 ساله شهر تهران دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی شیوع مصرف مواد محرک، الکل و داروهای روانگردان در نوجوانان و جوانان 15-35 ساله شهر تهران…

By admin آوریل 30, 2018 Off

اخلاق مدیریت از منظر آیات و روایات

اخلاق مدیریت از منظر آیات و روایات دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد اخلاق مدیریت از منظر آیات و روایات کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در صورت  مشاهده  بهم…

By admin آوریل 30, 2018 Off