رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در نوجوانان پسر شهر اهواز

رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در نوجوانان پسر شهر اهواز دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد رابطه شدت بی خوابی، کیفیت خواب، خواب آلودگی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی در…

By admin آوریل 5, 2018 Off

بررسی اثرات ترمیمی عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر سلول های بتای پانکراس در رت های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار

بررسی اثرات ترمیمی عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر سلول های بتای پانکراس در رت های دیابتی شده نر بالغ نژاد ویستار دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی اثرات ترمیمی عصاره آویشن (Thymus vulgaris) بر سلول های بتای پانکراس در…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تغییرات سطح آب و چینه ‌شناسی توالی ‌ها در سازند آب تلخ (کامپانین – ماستریشتین) در برش الگو

تغییرات سطح آب و چینه ‌شناسی توالی ‌ها در سازند آب تلخ (کامپانین – ماستریشتین) در برش الگو دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تغییرات سطح آب و چینه ‌شناسی توالی ‌ها در سازند آب تلخ (کامپانین – ماستریشتین) در…

By admin آوریل 5, 2018 Off

ارزیابی رادیولوژیک اثر مصرف خوراکی پودر مرجان خلیج فارس در مراحل التیام بافت استخوانی خرگوش

ارزیابی رادیولوژیک اثر مصرف خوراکی پودر مرجان خلیج فارس در مراحل التیام بافت استخوانی خرگوش دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی رادیولوژیک اثر مصرف خوراکی پودر مرجان خلیج فارس در مراحل التیام بافت استخوانی خرگوش کاملا فرمت بندی و…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تاثیر پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن بر کارآیی فرآیند هضم هوازی

تاثیر پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن بر کارآیی فرآیند هضم هوازی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر پیش تصفیه لجن فعال دفعی با ازن بر کارآیی فرآیند هضم هوازی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد…

By admin آوریل 5, 2018 Off

مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح «تزیینات معماری» و «دیوارنگاری » در منابع هنر اسلامی

مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح «تزیینات معماری» و «دیوارنگاری » در منابع هنر اسلامی دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مطالعه تطبیقی در کاربرد دو اصطلاح «تزیینات معماری» و «دیوارنگاری » در منابع هنر اسلامی کاملا فرمت بندی و…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تاثیر دعا بر شدت وخامت حال بیماران در بخش ‌های مراقبت ویژه

تاثیر دعا بر شدت وخامت حال بیماران در بخش ‌های مراقبت ویژه دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیر دعا بر شدت وخامت حال بیماران در بخش ‌های مراقبت ویژه کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت

تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین فراوانی نسبی عصب پرونئال فرعی (APN) در همراهان سالم بیماران مراجعه کننده به بیمارستان پورسینا رشت…

By admin آوریل 5, 2018 Off

تعیین تاثیر ثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی های فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی

تعیین تاثیر ثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی های فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین تاثیر ثعلب، گلیسرول و روغن بر ویژگی های فیلم خوراکی بر پایه نشاسته سیب زمینی کاملا فرمت…

By admin آوریل 5, 2018 Off

بررسی تابع تولید غیرمستقیم و محدودیت بودجه در تولید پنبه استان خراسان

بررسی تابع تولید غیرمستقیم و محدودیت بودجه در تولید پنبه استان خراسان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی تابع تولید غیرمستقیم و محدودیت بودجه در تولید پنبه استان خراسان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و…

By admin آوریل 5, 2018 Off